05 Nisan

2019

coopstocoastlogo

EU-Turkey Coops to Coast – Karadeniz Kıyıları, Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor

EU-Turkey Coops to Coast Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB finansmanı ile yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programının Beşinci Dönemi kapsamında desteklenmektedir ve Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

PROJENİN İSMİ:  
EU-Turkey Coops to Coast – European and Turkish Cooperatives Drivers of CSOs Alliances for the Development of Coastal Territories
PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ:
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ
PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞ:
AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (CSDV)
PROJENİN BÜTÇESİ:
217.500 Euro
PROJENİN TARİHLERİ:
01.04.2019-Devam ediyor
PROJENİN AMACI:
Proje kapsamında Türkiye ile AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren STK’lar arasında “Balıkçılık” özelinde sürdürülebilir bir Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, AB ile Türkiye balıkçılık kooperatifleri ve kıyı bölgelerinin yerel kalkınmasında faaliyet gösteren STK’lar arasındaki alışverişi üst düzeye çıkarmak ve AB Program ve Politikaları konusunda farkındalıkları ile kapasitelerini arttırmak amaçlanmaktadır.

18 Haziran

2018

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 17.06.2018 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul neticesinde derneğimiz Yönetim ve Denetleme Kurulları; YÖNETİM KURULU, Ali Fuat ÇAKMAKÇI – Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet BAKIR – Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman), Ahmet TAN – Yönetim Kurulu Üyesi (Sekreter), Hüseyin Avni TAŞDELEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Üye), Dursun KAPTAN – Yönetim Kurulu Üyesi (Üye), DENETİM KURULU, Adem KALENDER – Denetim Kurulu Başkanı, Mehmet Ali FEYİZ – Denetim Kurulu Üyesi (Üye), Ferhan YAZICIOĞLU – Denetim Kurulu Üyesi (Üye) şeklinde oluşturulmuştur. Yeni dönemde görev alan kurul üyeleri ile desteklerinden ötürü tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

 

Proje Nihai Raporu, Proje Faaliyet Planına uygun olarak belirlenen tarihler aralığında projenin tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden 09.08.2016 tarihine kadar olan süre içerisinde “Sonuç Raporu” sunumu ile ilgili verilerin girişi tamamlanmıştır.

Proje Çıktılarının Paylaşımı için, Proje İçeriği ve Proje Faaliyetlerinin tümünün yer aldığı www.kabitek.org adresinde yayında olan bir internet sitesi hazırlanmış ve proje başlangıcından itibaren paylaşımlar yapılmaya devam etmektedir. İnternet sitesinin aktif olarak proje bitiminden sonra en az bir yıl daha mevcut verilerle yayında kalacaktır. İkinci yılın sonunda mevcut adresin derneğin resmi internet sitesi olarak kullanılması lakin proje verilerin “Projeler” menüsü altında “Uygulanmış Projeler” linki ile paylaşıma açık tutulması sağlanacaktır.

Proje Sonuç Kitapçığı ile öncelikle bölgemizde bulunan “Bilimsel Çalışmalar ile Sosyal ve Kültürel Sorunlarla Mücadele amacıyla kurulmuş” Sivil Toplum Kuruluşlarına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve İl Dernekler Müdürlüğümüz destekleri ile diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına Proje Çıktılarının Paylaşımı sağlanmaktadır.

Bölgede ve ülke genelinde, eğitim, kültür, sağlık, spor ve madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler hazırlayıp uygulamayı düşünen Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek bir çalışma oluşturma amacı ile Proje Sonuç Kitapçığı, Proje Faaliyet Planına uygun olarak belirlenen tarihler aralığında projenin tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Proje faaliyetleri ve çıktılarının detaylı şekil de ele alındığı Proje Sonuç Kitapçığında yer alan tüm veriler ve bu verilere ulaşmada kullanılan materyallerin tümü, proje hazırlama ve uygulama çabasında olan kişiler için örnek uygulama ve araştırmalarında kaynak ihtiyacı duyan araştırmacı ve akademisyenler için dernek merkezimizde muhafaza edilmektedir.

Projemiz Faaliyetleri içerisinde yer alan “Bilimsel Yayın Hazırlama” faaliyetimiz tamamlanarak. Makale çalışmamız Proje Sonuç Kitapçığımız ve Proje İnternet Sitemizde yayınlanmaya hazır hale getirildi.

Projemiz Faaliyetleri içerinde yer alan “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Konferansları” yapılacak Veri Tarama Merkezleri, Yuvarlak Masa Toplantılarında yapılan görüşmeler, Proje Veri Analizi Sonuçları ile konferanslarda konuşmacı olarak görev alan Rize Valililiği Halk Sağlığı Müdürlüğü Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu üyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.DoçDr.Ayten YILMAZ YAVUZ’la yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Buna göre il genelinde ve il merkezinde en yüksek risk taşıyan ilk altı Veri Tarama Merkezi içerinden, en yüksek, orta ve en alt düzeyde olan (1 il merkezi ve 2 ilçe merkezinde) toplam 3 Veri Tarama Merkezinde 6 adet “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Konferansları” düzenlenmiştir.

Konferanslarımız la ilgili görsellerimiz için -Devamını oku- ikonumuza  Tıklayınız.

Projemiz Faaliyetleri içerinde yer alan Yuvarlak Masa Toplantıları Veri Tarama Merkezi okullarımızda gerçekleştirildi. Toplantılarda en az bir idareci ve rehber öğretmenin olmasına azami gayret gösterildi. Rehber Öğretmeni olmayan Veri Tarama Merkezlerinde kurum idarecileri ile görevi gereği veya mazereti gereği toplantılara katılım sağlayamayan rehber öğretmenlere iletilmek üzere “Veri Analizi Sonuçları” dosya halinde hazırlanarak kurum idarecilerine teslim edildi.

Toplantılarda Veri Tarama Merkezinin genel olarak diğer Veri Tarama Merkezlerine göre risk düzeyleri, bölgelerindeki diğer Veri Tarama Merkezlerine göre risk düzeyleri, Madde Kullanım Riski dışında Toplumsal Konum ve Trafik Riski düzeyleri’de katılımcılara aktarıldı.

Ayrıca il genelinde Veri Tarama Merkezlerinde baskın gruplar ile risk altında olan özellikle Madde Kullanım Riski ile başlama riski yüksek olan sınıflar ile diğer risk faktörleri arasındaki ilişkisel özellikler tartışıldı.

Toplantılarda proje faaliyetleri içerisinde yer alan bir diğer faaliyet olan “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Konferansları” için uygun günler ve olanaklar görüşüldü.

Projemiz kapsamında toplamda yirmi (20) adet Veri Toplama Merkezinde gerçekleştirilen Veri Tarama Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen verilerin analiz süreçleri tamamlandı. Toplamda 8000 adet Anket olarak teslimi sağlanan verilerin kullanılabilir formda olan 7948 adetinin veri girişi yapılarak SPSS 20 Programı ile analiz işlemleri gerçekleştirildi.

Analiz Sonuçlarının Veri Tarama Merkezlerine iletilmesi için gereken düzenlemeler tamamlandı. Ayrıca “Rize İlinde Yaşayan Ergenlerin Risk Alma Davranışı ile Madde Bağımlılığının Önlenmesi Projesi – Veri Analizi Sonuçları” kitapçığı hazırlandı.

 

 

Projemiz kapsamında toplamda yirmi (20) adet Veri Toplama Merkezinde devam eden, Veri Tarama Faaliyetlerimiz tamamlandı. Elde edilen tüm verilerin İstatistiki Analiz Süreçleri ve daha sonra sağlıklı bir şekilde kullanılabilir olması için gereken düzenleme faaliyetleri tamamlanarak, proje ofisinde muhafaza altına alındı. İstatistiki Analiz Süreçleri için tüm anketlerimizin kopyaları alınarak istatistiki analiz işlemlerini gerçemleştirecek danışman firmaya iletimi sağlandı.

Projemiz Uygulama Faaliyetleri içerisinde yer alan Veri Tarama Faaliyetleri için gereken 8000 Adet Anket Hazırlığı tamamlanarak, Veri Tarama Merkezlerimize gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaretlerimizde elde ettiğimiz Sınıf, Şube ve Öğrenci Sayılarına uygun olarak Anket Uygulama Hazırlık Çalışmalarına başlandı. Toplamda 20 orta öğretim kurumunda gerçekleştirilecek olan Anket Uygulamaları için hazırlıklar devam etmekte. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının ikinci haftasında Anket Uygulamalarına başlanılması planlanmakta olup hazırlıkların 15.02.2016 tarihine kadar tamamlanması gerçekleştirecektir.

Projemiz Uygulama Takvimine uygun olarak başlatılan Veri Tarama Merkezi Ziyaretlerimizde, Pazar,Çayeli ve Derepazarı İlçelerimizde bulunan Orta Öğretim Okullarımız ile il merkezinde bulunan ve projemiz kapsamında Veri Taraması yapılacak okullarımızda projemizin tanıtımını tamamladık.

Ziyaretlerimiz sırasında kurumların idareci ve öğretmenlerine projemiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verirken, Rize Valiliği ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle olan İş Birliği Protokolümüz gereğince de yapacağımız uygulamalardan bahsettik. İkinci ziyaretlerimizde gerçekleştireceğimiz Anket Uygulamalarının hazırlıkları kapsamında okulların sınıf, şube ve öğrenci sayıları hakkında da bilgiler alarak ziyaretlerimizi tamamladık.

 

 

Projemiz Uygulama Takvimine uygun olarak başlatılan Veri Tarama Merkezi Ziyaretlerimizde, Fındıklı ve Ardeşen İlçelerimizde bulunan Orta Öğretim Okullarımızda projemizin tanıtımını tamamladık.

Ziyaretlerimiz sırasında kurumların idareci ve öğretmenlerine projemiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verirken, Rize Valiliği ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle olan İş Birliği Protokolümüz gereğince de yapacağımız uygulamalardan bahsettik. İkinci ziyaretlerimizde gerçekleştireceğimiz Anket Uygulamalarının hazırlıkları kapsamında okulların sınıf, şube ve öğrenci sayıları hakkında da bilgiler alarak ziyaretlerimizi tamamladık.

 

Projemizin tanıtımın yapılması ve paydaşlarımızın yanında diğer toplum bireylerinin projemiz hakkında bilgi sahibi olmaları için gereken Görünürlük Faaliyetlerimiz içerisinde yer alan Tanıtım Materyallerimizin hazırlıkları tamamlandı.

tabela

Projenin uygulama esasları içerinde yer alan Veri Toplama İşlemleri için gereken Yasal İzinler ve ortak çalışma imkanı oluşturma adına Rize İli Valiliği, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Derneğimizce  “T.C. RİZE VALİLİĞİ, RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KARADENİZ BİLİM TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” imzalanmıştır. Proje Uygulama Takvimine uygun olarak 14.10.2015 tarihinde imzalanan protokolle, kurumlar arası işbirliği, ortak çalışma neticesinde elde edilecek sonuçların etkinliği ile proje çıktılarının verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

protokol-kapak1

12 Ekim

2015

Projemiz Faaliyetlerinin Koordinasyonu, Proje Paydaşlarının Verilere Ulaşımı ve Proje İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi için gereken Proje Ofisi Kurulumu Faaliyetlerimiz tamamlandı.

Projemizde beyan ettiğimiz üzere Rize ili merkezinde paydaşların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir mekan oluşturma amacı ile Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi Numara 420/1-B RİZE adresinde, proje bütçesinde ilk olarak beyan ettiğimiz kira bedelinden daha makul bir ücretle ofis kiralaması gerçekleştirildi.

Projemiz Uygulama Takvimine uygun olarak 14.09.2015 tarihinde başlamış olup 25.09.2015 tarihinde yaptığı ilk toplantısında aldığı kararlar ile, Proje Ekibi oluşumu sağlanmıştır.

“Projenin yürütülmesinde gereken Proje Ekibi olarak, derneğimiz Yönetim Kurulunun 05.05.2015 tarih ve 183 No’lu kararınca Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sekreterimiz Ahmet TAN Proje Koordinatörü olarak görevlendirilmiş olup, Projenin yürütülmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesinde Proje Ekibi olarak görev almasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12