Projemiz Faaliyetleri içerinde yer alan Yuvarlak Masa Toplantıları Veri Tarama Merkezi okullarımızda gerçekleştirildi. Toplantılarda en az bir idareci ve rehber öğretmenin olmasına azami gayret gösterildi. Rehber Öğretmeni olmayan Veri Tarama Merkezlerinde kurum idarecileri ile görevi gereği veya mazereti gereği toplantılara katılım sağlayamayan rehber öğretmenlere iletilmek üzere “Veri Analizi Sonuçları” dosya halinde hazırlanarak kurum idarecilerine teslim edildi.

Toplantılarda Veri Tarama Merkezinin genel olarak diğer Veri Tarama Merkezlerine göre risk düzeyleri, bölgelerindeki diğer Veri Tarama Merkezlerine göre risk düzeyleri, Madde Kullanım Riski dışında Toplumsal Konum ve Trafik Riski düzeyleri’de katılımcılara aktarıldı.

Ayrıca il genelinde Veri Tarama Merkezlerinde baskın gruplar ile risk altında olan özellikle Madde Kullanım Riski ile başlama riski yüksek olan sınıflar ile diğer risk faktörleri arasındaki ilişkisel özellikler tartışıldı.

Toplantılarda proje faaliyetleri içerisinde yer alan bir diğer faaliyet olan “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Konferansları” için uygun günler ve olanaklar görüşüldü.

Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapalı

Yorum Yapın !