cirizelogogenel

06.06.2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanarak desteklenen ve 17.06.2022 tarihinde Rize Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan protokol ve proje uygulama takvimi gereğince 01.08.2002 tarihinde “Rize İlinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Korunması ve Geliştirilmesi” isimli projemiz uygulanmaya başlanmıştır.
Projemiz Uygulama Faaliyetlerinden “1.Proje Hazırlık Faaliyetleri, 1.PROJE EKİBİ VE PROJE OFİSİNİN KURULMASI” ve “2.Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri, 1.GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİNİN TAMAMLANMASI VE İNTERNET SİTESİ KURULUMU” faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup “https://cirize.org/“, Proje Koordinatörü görevlendirilmesi, Proje Ofisi Oluşturulması ile Proje Görünürlük materyalleri “Tabelalar, Rollup Bannerlar, Afişler” oluşumu sağlanmıştır.

gorseller

Proje Faaliyetlerimizden olan “5.Diğer Faaliyetler (Varsa) 4.İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİNİN HAZIRLANARAK İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARCA İMZALANMASI” faaliyeti projemiz hazırlık sürecinde henüz tescili sağlanmamış ancak projemiz uygulama süreçleri içerisinde tescil almaya hak kazanmış ürünlerimizde dahil olmak üzere “Ayder Balı, Çayeli Koloti Peyniri” tescil sahibi kurumlarca İş Birliği Protokolleri imzalanmıştır.

66ww

23 Haziran 2022 Perşembe günü proje kapanış toplantımız projemiz iştirakçi kurumları, paydaşlarımız ve konuklarımızın geniş bir katılımı ile gerçekleşti.
Toplantımıza Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkan Yardımcısı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA, Avrupa Kooperatifler Birliği Temsilcisi Mathilde DELABIE, Rize İl Tarım İl Müdürü Murat GENÇ ve İl Müdür Yardımcısı Selda DALGIÇ ile İl Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fatma KARABULUT, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkan Yardımcısı ve S.S Artvin-Rize Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Barış ZAMAN, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Rize Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Fatih ÖZDEMİR ile yerelde bulunan projemiz faydalanıcısı kooperatif temsilcileri ile konuklar iştirak ettiler.

cirizelogogenel

Derneğimizce hazırlanan “Rize İlinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Korunması ve Geliştirilmesi” isimli projemiz 06.06.2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanarak desteklenmeye uygun bulunmuştur. İlgili onay çerçevesinde 17.06.2022 tarihinde Rize Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan protokol ve proje uygulama takvimi gereğince 01.08.2002 tarihinde projemiz uygulanmaya başlayacaktır.

Rize ilinde bulunan coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler içeren projemizin;

Amacı

Rize ili ve ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları tarafından tescil işlemleri tamamlanmış ve halen tescil işlemleri devam etmekte olan başvuru sürecindeki coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve geliştirilmesine kalıcı ve süründürülebilir katkılar sağlamaktır. Bu amaçla proje tescil süreçleri tamamlanmış ve devam etmekte olan coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Projenin belirgin çıktılarından olan Rize İli Coğrafi İşaretli Ürünleri Koruma Ve Geliştirme Merkezi ile coğrafi işaretli ürünlere ait sürdürülebilir bir koruma, geliştirme ve savunuculuk kazanımları sağlanacaktır. Bu kazanımlar program önceliklerinden de olan toplumsal kalkınmanın desteklenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

55WW

Projemiz kapsamında 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında Tematik Toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Ortak Yasal Önceliklerin Belirlenmesi;

Kooperatifler Arası Ticari İşbirliği Oluşturmada Önceliklerin Belirlenmesi;

Yeni Kooperatif Oluşturmada Önceliklerin Belirlenmesi;

konularında gerçekleştirilen tematik toplantılarda yerel kooperatif ağı temsilcilerinin aktif katılımı ile beyin fırtınası gerçekleştirilerek ortak stratejiler geliştirilmesine katkı sağlandı.

44ww

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından organize edilen 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ‘Gençlik Festivali’nde projemiz ile ilgili bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdik.

Yöresel dinletiler, halk oyunları gösterisi, DJ performansları, Akrobatik Basketbol Show, genç müzik guruplarının performansları ve Capoeira dans gösterilerinin yapıldığı festivalde çay çarşısı içerisinde kurduğumuz standımızda projemiz ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Dünyada kooperatifleşme başarıları ve projemiz hakkında sinevizyon gösterilerinin yanı sıra bilgilendirici materyalleri de katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Ünlü müzik grubu ‘Manga’ konseri ile son bulan festivalde gerçekleşen etkinliğimize alandaki gençler yoğun ilgi gösterdiler.

33WW

Projemiz faaliyetleri kapsamında 9-15 Mayıs tarihlerinde Rize’de farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerimiz ile birlikte İtalyanın Puglia Bölgesi ve Roma’da çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Çalışma ziyaretine katılan kooperatif başkanlarımız ülkemizde örnekleri olmayan Topluluk kooperatifleri, Sosyal Barınma kooperatifleri ve Bölgesel Kooperatif Birliklerinin çalışma prensiplerini ve faaliyetlerini yerinde gözlemleme şansı bulmuştur. Yanısıra programda yer alan Su Ürünleri, Turizm, Tarım ile Kadın kooperatiflerinin faaliyet alanları ile ilgili aktiviteler deneyimlenmiştir.

22WW

ToBeCOOP- Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor projemiz kapsamında bölgemizdeki paydaşlarımızın faydasına kapasite geliştirmeye yönelik olarak planlanan çalıştayların ikinci bölümünü oluşturan 5 çalıştay Rize merkezde 14-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Farklı İtalyan ve Yerel uzmanlar tarafından bölgemizde faaliyetlerine devam eden farklı sektörlerdeki kooperatiflerin temsilcilerine;

1-Kooperatiflerde İş Planlaması ve Pazarlama
2-Yerel Kalkınma için Genç ve Yenilikçi Kooperatifler
3-Kadınların Kooperatife Dahiliyeti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
4-Kooperatifçilik İlkeleri: Ortakların Dahiliyeti ve Kooperatif Yönetişiminde İyi Örnekler
5-Kooperatiflerin Yeni Nesillere Devri ve İdari Değişimler

gibi çeşitli konularda eğitimler verildi ayrıca yapılan atölye çalışmalarıyla da katılımcılar arasında beyin fırtınaları gerçekleştirildi.

IMG_9319-scaled

ToBeCOOP- Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor projemiz kapsamında bölgemizdeki paydaşlarımızın faydasına kapasite geliştirmeye yönelik olarak planlanan çalıştayların ilk bölümünü oluşturan 5 çalıştay Rize merkezde 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Farklı İtalyan ve Yerel uzmanlar tarafından bölgemizde faaliyetlerine devam eden farklı sektörlerdeki kooperatiflerin temsilcilerine Finansman, Muhasebe, Tarım Kooperatifleri’nin Yapısı, Konsorsiyum oluşturma, Kooperatiflerde sürekli eğitim gibi çeşitli konularda eğitimler verildi ayrıca yapılan atölye çalışmalarıyla da katılımcılar arasında beyin fırtınaları gerçekleştirildi.

ana

ToBeCOOP- Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor projemiz kapsamında bölgemiz kooperatifler için kapasite geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilecek olan 10 çalıştayın ilk bloğu bugün başladı.

21.02.2022 ve 25.02.2022 tarihleri arasında İtalyan uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek ilk blok çalıştaylarda aşağıdaki konular yer alacaktır.
21.02.2022 – Çalıştay ‘Finansman’ – Mauro LENGO
22.02.2022 – Çalıştay ‘Muhasebe’ – Alessandro FICHICCIA
23.02.2022 – Çalıştay ‘Tarım Kooperatifleri’ – Enrico PIETRONI
24.02.2022 – Çalıştay ‘Konsorsiyum’ – Enrico PIETRONI
25.02.2022 – Çalıştay ‘Atölye’ – Katia De LUCA

rapor-scaled

Projemiz kapsamında Rize- Artvin bölgesinde kurulu bulunan kooperatiflerin kurumsal yapılarının incelenerek raporlandığı analiz çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda;

Rize ili Kooperatif Kapasite Analizi Araştırma Raporu

Rize ili Kooperatif SWOT Analizi Araştırma Raporu

Rize ilinde yaşayan Gençlerin Kooperatif Kurmalarına ya da Kooperatiflere Katılmalarına Etki Eden Etkenler Araştırması Raporu

hazırlanmıştır. İlgili rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız…

5587

Projemiz kapsamında Rize- Artvin bölgesinde kurulu bulunan kooperatiflerin kurumsal yapılarının incelenerek raporlanacağı analiz çalışmalarına başladık.

Bu çalışmalar sonucunda kooperatif yapılarının güçlendirilmesi ve bölgede kooperatiflerin ortak çalışmalar gerçekleştirmelerine yönelik yeni sinerjilerin oluşturulması hedeflenmektedir.

kabitek-150x150

25 Haziran 2021 Cuma günü Olağan Genel Kurulumuz evvelce ilan edilen yer ve saatte gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulumuza katılım sağlayan tüm üyelerimize Yönetim Kurulumuzca teşekkür ederken yeni dönemin derneğimiz ve tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu

basinproje

‘Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor’ Projemizin geçtiğimiz hafta yapılan açılış toplantısı ve projemiz hakkında geniş bilgiye yer verilen haberler bazı yerel ve ulusal basın organlarında yer buldu.

https://www.sondakika.com/haber/haber-ab-projesi-acilis-toplantisi-yapildi-14209502/

https://www.haberler.com/ab-projesi-acilis-toplantisi-yapildi-14209502-haberi/

http://www.olay53.com/haber/ab-projesi-acilis-toplantisi-rizede-yapildi-827112.htm

http://www.10martgazetesi.com.tr/Haber/Rizede-AB-Projesi-Acilis-Toplantisi-Yapildi-1251.html

projeacilis

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç’ın yürütücülüğünü yaptığı “Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor” adlı AB projesi açılış toplantısı pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uygun olarak Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda sınırlı katılımcı sayısıyla gerçekleştirildi.

04 Haziran

2021

kabitek-150x150

Derneğimiz Genel Kurulu 18.06.2021 Cuma günü Saat: 16:00’da Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Genel Kurulumuza tüm üyelerimiz davetli olup gereken çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul İkinci Oturumumuz, 25.06.2021 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğimiz Genel Kuruluna tüm üyelerimizin katılımını dileriz.

Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği – Yönetim Kurulu

Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen ‘Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB İşbirliğini Arttırıyor’ projemizin açılış toplantısı 16 Haziran 2021 tarihinde Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Uluslararası Yaygınlaştırma Toplantısı’nda projemizin sonuçlarını katılımcılarla paylaşmıştık. Ayrıca toplantıda sektördeki aktörler ile balıkçılık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yerel kalkınma ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunulmuştu. Bu hafta ise gerçekleştirilen iki online toplantı ile projemiz sona ermiştir. Bugün gerçekleştirilen ve Coops to Coast projemiz sürecinde yürütülen etkinliklerin değerlendirildiği Proje Kapanış Toplantısı’nda balıkçılık sektörü ve yereldeki kuruluşlar için gelecekte yapabileceklerimiz üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Proje Kapanış Toplantısı’nın ardından gerçekleştirilen son Proje Yönetim Kurulu toplantısında ise Faaliyetler ve Sonuç Raporu üzerinde çalışılmıştır. Coops to Coast projemiz sayesinde özel sektör ve kamu aktörleri ile ortaklaşa çalışılarak ve topluluk temelli yerel kalkınma girişimleri geliştirilerek Rize ilinin balıkçılık kooperatifleri güçlendirilmiştir. Bu bağlamda projemiz yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde hedeflerine ulaşmıştır. Katkı sağlayan ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

5

Coops to Coast projemiz sayesinde özel sektör ve kamu aktörleri ile ortaklaşa çalışılarak ve topluluk temelli yerel kalkınma girişimleri geliştirilerek Rize ilinin balıkçılık kooperatifleri güçlendirildi. Sona ermekte olan projemiz yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde hedeflerine ulaşmıştır. Şimdilerde kooperatifler üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerini yeniliyorlar. Balıkçılık turizmi için bir yasa tartışılıyor ve ülke çapında kamu ve özel sektör aktörleri tarafından yerel kalkınma için kapsayıcı yaklaşımlar giderek daha başarılı bir strateji olarak görülüyor. Uluslararası düzeyde ise, balıkçılık işletmeleri ve kooperatifler arasında sinerji ve ittifaklar oluşturulmaktadır. Proje sonuç toplantısında sektörde aktif olan en önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bu konularda sinerji yaratma perspektiflerini tartışacağız. Tarihi kaydedin ve geleceği şekillendirmeye katkıda bulunmak için 16 Aralık 2020 saat 13:00’de bize katılın!

Etkinliğe kaydolmak için buraya tıklayın ➡   https://www.eventbrite.it/e/132715616983

Projemiz kapsamında Avrupa Birliği Farkındalık faaliyetleri çerçevesinde Rize ili merkezi ve ilçelerinde bulunan ilkokullarda Avrupa’yı Keşfedelim kitapçıkları dağıtılarak projemiz ve Avrupa Birliği hakkında bilgiler verildi.

İlkokullarda öğrenim gören çocuklara yönelik ders içi rehberlik faaliyetlerinde kullanılacak bu kitapçıklar ile hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin Avrupa Birliği hakkında sağlıklı bilgiler almalarına katkılar sağlandı.

3

Projemiz kapsamında Rize’nin kalkınmasında rol oynayan paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen üç yuvarlak masa toplantısının ardından ortaya çıkan ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek olan ortak bir Topluluk Önderliğinde Yerel Kalkınma Girişimi-T.Ö.Y.K.G. (CLLD) tanımlamak için bir dizi adımlar atılmıştır. Gerçekleştirilen üç resmi yuvarlak masa toplantısına Rize Girişimciler Derneği başkanı ve üyeleri, Su Ürünleri Kooperatifleri başkanları ve üyeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri gibi farklı paydaşlarımız katılım sağlamışlardır.

2

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123